Osud Institutu

Bohužel musíme všem uchazečům oznámit smutnou zprávu: Institut Digitálních Médií končí. Příčin je celá řada, stěžejní jsou následující tři: nemáme dostatek financí na nové učebny a vybavení (sdílení učeben s jinými školami bývalo posluchači v dotaznících často kritizováno); nemáme dostatek lektorů (kvalitních lektorů je nedostatek a někteří ze stávajících nestíhají vyučovat poptávané množství hodin); nemáme ředitelku (Radka Tippmanová v dubnu 2009 porodila dvojčata).
Management Institutu se proto rozhodl nepokračovat v nabízených vzdělávacích programech. Tímto se omlouváme všem, kdo se o studium chtěli ucházet. V následujícím textu se pokusíme vysvětlit vše podrobněji.

Financování

Fungování Institutu bylo nezávislé na dotacích (ať z projektů Evropské unie, či Ministerstva školství). Počáteční kapitál a podporu získal Institut od svého vlastníka, společnosti Syntea software group. Tím se stal téměř nezávislým na státní školské politice.
Institut však potřeboval získat další finanční prostředky na vybavení nových učeben. Nabízely se dvě cesty: zažádat o dotace, nebo rozšířit a komercionalizovat nabídku.
Dotace by přinesly závislost na státu a jeho byrokratických praktikách. Rozšířením nabídky by Institut ztratil svůj rodinný charakter a stal by se „továrnou“ na výrobu fotografů, grafických či webových designérů (což by mohlo být kontraproduktivní vůči poptávce po těchto profesích na trhu práce).
Ani jeden z výše uvedených způsobů jsme nepovažovali za vhodný. Proto jsme v průběhu školního roku 2008/2009 hledali jinou cestu – restrukturalizaci kurzů a celkovou změnu ve způsobu výuky. Řešení se nám povedlo nalézt, ale následující dva důvody nám jej nedovolí zrealizovat.

Lektoři

Kvalita a image Institutu byla od počátku postavena na osobnostech a dovednostech lektorů. Problémy s nedostatkem kvalitních lektorů jsme řešili každoročně. Někdy úspěšně, někdy méně. Lidí, kteří jsou odborníky ve svém oboru, jsou ochotni se dělit o své těžko získané know-how a ještě k tomu jsou dobrými učiteli, je totiž velmi málo. Navíc po pěti letech fungování nastala doba, kdy někteří stávající lektoři začali pociťovat potřebu sami sebe profesně rozvíjet, a tak jim nezbylo sil na vzdělávání ostatních.

Management

Každý ví, že bez kvalitního řízení nemůže žádný projekt fungovat. Bohužel jsme nenašli za stávající ředitelku takovou náhradu, aby měla dostatečný přehled ve všech vyučovaných oborech, uměla řídit lidi a ještě se spokojila se „školským“ platem.

Vzpomínky

Předávání znalostí máme rádi, přineslo nám hodně nevšedních zážitků i setkání. Právě proto jsme se rozhodli nedělat kompromisy, které by vedly k devalvaci kvality výuky, a rozhodli jsme se vzdělávací aktivity Institutu raději ukončit. Nebylo to pro nás lehké rozhodnutí. Ale možná má pravdu přísloví, kteří říká: v nejlepším se má přestat. Je pro nás důležité, aby všichni vzpomínali na léta strávená na Institutu jako krásná.

Bilancování

Za pět let existence navštěvovalo kurz Interaktivní design celkem 172 posluchačů, z toho získalo certifikát o úspěšném ukončení 105 posluchačů (úspěšnost 61 %).
Kromě stěžejního kurzu proběhla i řada kratších kurzů. Nejvýraznější byl kurz Grafika pro pokročilé, který byl otevřen jen poslední rok. Certifikát Pokročilý grafický designér v něm získalo 7 posluchačů z 11.

Poděkování

Děkujeme všem posluchačům, kteří úspěšně absolvovali, za poctivý přístup k výuce a vynaložené úsilí. Přejeme jim hodně úspěchů v profesním i osobním životě a pevně věříme, že certifikát, který získali, bude mít na trhu práce stále stejnou, nebo ještě větší cenu. O kvalitě prací absolventů se můžete přesvědčit v sekci Práce absolventů.

Relaxace

Pokud potřebujete uvolnit emoce, které ve vás konec Institutu zanechal, můžete popustit uzdu fantazii při hrátkách s maskoty Grafíkem, Webíkem a Fotíkem. Vnímáme tuto hru jako netradiční nástěnku, na které je (téměř) vše dovoleno…