Jan Vitásek (GPP) *1978

Jan Vitásek (GPP)
Název absolventské práce:

Návrh logotypu nakladatelství VOTOBIA s minimanuálem včetně ediční řady, zrcadla sazby, plakátu, edičního katalogu
Vedoucí absolventské práce: Filip Blažek, Jakub Krč, Jan Tippman
Certifikát vydán: 6. 9. 2008

Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Logotyp Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Logotyp ve variacích Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Barva a písmo Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Tiskoviny Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Aplikace logotypu Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Ediční řada - varianta 1 Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Ediční řada - varianta 2 Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Ediční řada - varianta 3 Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Zrcadlo sazby Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Ediční katalog Jan Vitásek (GPP) - Votobia - Plakát