Klára Hájková (GPP) *1981

Klára Hájková (GPP)
Název absolventské práce:

Návrh logotypu nakladatelství VOTOBIA s minimanuálem včetně ediční řady, zrcadla sazby, plakátu, edičního katalogu
Vedoucí absolventské práce: Filip Blažek, Jakub Krč, Jan Tippman
Certifikát vydán: 6. 9. 2008

Klára Hájková - Votobia - Logotyp Klára Hájková - Votobia - Logotyp ochranná zóna Klára Hájková - Votobia - Barva Klára Hájková - Votobia - Doplňkové prvky Klára Hájková - Votobia - Komplimentka Klára Hájková - Votobia - Tiskoviny Klára Hájková - Votobia - Ediční Katalog Klára Hájková - Votobia - Edice Klára Hájková - Votobia - Obálka knihy Klára Hájková - Votobia - Plakáty