Michal Kotyza *1975

Od roku 1992 pracoval na samostatných projektech z oblasti Corporate Design. V roce 2002 ukončil s titulem Mgr. studium Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2002 pracoval v Ogilvy CID — specializované agentuře na projekty Brand Managementu. V roce 2006 začal spravovat značku a kompletní identitu Českých aerolinií. Je autorem několika příspěvků v odborných časopisech a spoluautorem specializované publikace s názvem Corporate Identity Set.